Hợp đồng cung ứng lao động

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRẦN THỊ THU HÀ 15/11/2000 Hà Nam 2 NGUYỄN NGỌC NỮ 16/10/1998 Bình Dương 3 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 7/9/2004 Bắc Giang 4 CHU THỊ THÙY LINH 24/05/2004 Hà Nam 5 NGUYỄN THẢO […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN THẾ TIỆP 1/4/2001 Hưng Yên 2 NGUYỄN MẠNH ĐỨC 30/4/2001 Quảng Ninh 3 NGUYỄN VĂN NHA 14/04/1994 Hòa Bình 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 ĐẶNG VĂN SANG 7/12/1994 Hưng Yên 2 ĐẶNG VĂN QUANG 5/12/1992 Hà Nội 3 TRẦN MINH NGỌC 7/12/1992 Tuyên Quang 4 LÝ VĂN TRƠ 12/3/1995 Tuyên Quang 3. Danh sách lao động trúng […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRẦN VĂN NGHĨA 8/8/1995 Vĩnh Phúc 2 NGUYỄN BÁ ĐIỆP 20/06/1997 Nghệ An 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 TRẦN VĂN […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN HỮU THẮNG 2/9/1991 Hà Tĩnh 2 TRIỆU VĂN KHANG 26/6/1984 Tuyên Quang 3 LÊ MINH QUYỀN 26/07/1995 Hưng Yên 5 TRIỆU VĂN KHÉ 10/1/2000 Tuyên Quang   3. Danh sách lao động […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN VINH NAM 1/8/1994 Nghệ An 2 PHẠM VĂN TIẾN 13/11/1987 Hưng Yên 3 VŨ ĐÌNH QUANG 29/07/1983 Nam Định 4 NGUYỄN BÁ PHƯƠNG 10/5/1992 Nghệ An 3. Danh sách lao động trúng […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN VĂN DỤNG 3/5/1990 Hà Tây 2 NGUYỄN ANH NGỌ 19/9/1988 Vĩnh Phúc 3 TRƯƠNG VĂN ĐỨC 25/06/2004 Quảng Bình 4 NGUYỄN VĂN HUY 22/08/1987 Thanh Hóa 5 THÈN VĂN HƯỞNG 25/12/2000 Lào […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 TRIỆU VĂN CHẢN 24/09/1987 Tuyên Quang 2 TRẦN VĂN HÒA 18/11/1988 Hà Nội 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 TRIỆU VĂN […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 LẠI THỊ LAN ANH 23/10/2002 Hà Nam 2 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 6/8/1998 Quảng trị 3 Y MAI 14/07/2002 Kon Tum 4 ĐỖ THU HƯƠNG 16/09/1995 Phú Thọ 3. Danh sách lao động […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 8/6/1999 Nghệ An 2 NGUYỄN CÔNG THÁI 14/10/1995 Nghệ An 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 NGUYỄN ĐÌNH […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 ĐỖ THÀNH HUẾ 01/03/1975 Hà Nội 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 ĐỖ THÀNH HUẾ 01/03/1975 Hà Nội 25/07/2022

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 15/8/1995 Ninh Bình 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 15/8/1995 Ninh Bình 15/10/2022

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ tên Ngày sinh Quê quán 1 BÙI VĂN MÙI 15/05/1991 Thanh Hóa 3. Danh sách lao động trúng tuyển STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Ngày trúng tuyển 1 BÙI VĂN MÙI 15/05/1991 Thanh Hóa 08/09/2022

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán 1 DƯƠNG CÔNG TUẤN 14/05/1995 Lạng Sơn 1 NGUYỄN DANH Y 10/01/1995 Quảng Nam 3 LÊ VĂN ĐỒNG 31/01/1991 Đắk Lắk 2 PHẠM MINH THUẬN 04/02/2003 Quảng Nam 1 NGUYỄN MẠNH CƯƠNG 06/05/2003 […]

1. Hợp đồng ký kết 2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn STT Họ và tên Ngày sinh Quê quán 1 MẠC THỊ HOAN 08/10/1985 Bắc Giang 2 TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 9/1/1981 Trà Vinh 3 NGUYỄN THỊ DUNG 01/07/1997 Hà Nội 4 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/1982 Hải Dương 5 PHẠM THỊ […]

1 2

Đối tác của chúng tôi