Kỹ Sư IT

Công ty CPTM Bảo Việt giới thiệu nguồn nhân sự là Kỹ sư IT
( Kỹ sư CNTT ) chất lượng cao sẵn sàng làm việc và cống hiến cho doanh nghiệp

  • Giới thiệu cho doanh nghiệp những Kỹ sư CNTT có kinh nghiệm thực tế và có chuyên môn tại các trường đại học.
  • Dựa trên thông tin chi tiết và nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ lựa chọn để giới thiệu những ứng viên phù hợp nhất với tiêu chí của công ty đưa ra.
  • Trước và sau khi người lao động tới Doanh Nghiệp làm việc chúng tôi đều hỗ trợ tận tình. Các vấn đề liên quan đến mâu thuẫn của người lao động chúng tôi đều có kinh nghiệm xử lý khi có phát sinh giúp giảm thiểu nguy cơ nghỉ việc.

Dữ liệu ứng viên tham gia chương trình Tokutei Visa (cập nhật đến tháng 12/2020)

Đối tác của chúng tôi