Cung cấp lao động ngoài nước

Công ty Bảo Việt rất chú trọng về chất lượng nhân sự. Nhân sự không chỉ giao tiếp tiếng Nhật tốt và có tay nghề mà còn được đào tạo về phong tục, tập quán của người Nhật. Do vậy hòa nhập rất nhanh với công việc hộ lý tại...

Giám đốc đã sang Việt Nam để phỏng vấn và kiểm tra trình độ tay nghề của ứng viên. Việc tìm các ứng viên có kn sử dụng máy của Công ty là rất khó, vì ở VN chưa sử dụng công nghệ này. Vì vậy, Bảo Việt đã tư vấn cho Công ty...

Do nhiều dự án của nước ngoài cũng cần sử dụng tiếng Anh nên Công ty đã chọn ứng viên biết 3 thứ tiếng: Anh - Nhật - Việt. Nhân sự là người đã từng đi du học tại Nhât và có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống.

Khách hàng đánh giá dịch vụ của Bảo Việt rất tốt: đối ứng kịp thời, phù hợp với yêu cầu. Từ nay về sau sẽ sử dụng dịch vụ của Kokusai lâu dài.

Do nhiều dự án của nước ngoài cũng cần sử dụng tiếng Anh nên Công ty đã chọn ứng viên biết 3 thứ tiếng: Anh - Nhật - Việt. Nhân sự là người đã từng đi du học tại Nhât và có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống.

Đối tác của chúng tôi