Phiên dịch viên

Phiên dịch viên của MT Bảo Việt

  • Các thông dịch viên bản ngữ xuất sắc của chúng tôi được thuê trực tiếp sẽ có mặt. Với tư cách là phiên dịch viên cho chính nhân viên của mình, chúng tôi có thể được phân công làm việc trên toàn quốc.
  • Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm phiên dịch các hệ thống công nghiệp, ngoài ra chúng tôi còn nhận dịch các tài liệu hướng dẫn thủ tục, an toàn và sức khỏe,… nên chúng tôi có thế mạnh về phiên dịch cho các khóa đào tạo kỹ năng, kỹ năng cụ thể, đào tạo, v.v.
  • Chúng tôi thay mặt khách hàng cung cấp phiên dịch, hướng dẫn và bài giảng cho thực tập sinh kỹ năng, các kỹ năng cụ thể, tư vấn cuộc sống khác nhau cho thực tập sinh, v.v. khi bắt đầu nhập cảnh, đón tại sân bay, thủ tục địa chỉ, mở tài khoản ngân hàng, v.v.
Banner

Quy trình tuyển dụng

Đối tác của chúng tôi