Cơ cấu nhân sự

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Số CCCD /CMT Vị trí nghiệp vụ Trình độ chuyên môn Năng lực ngoại ngữ Kinh nghiệm làm việc Mã số BHXH Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp
Ngày ký hợp đồng lao động Thời gian làm việc Thời hạn hợp đồng
 1 Nguyễn Thu Trang 09/01/1984 Nữ 001184029869 Chủ tịch HĐQT quản lý và điều hành bộ máy hoạt động kinh doanh của Công ty Cử nhân Tiếng Nhật

ĐH Hà Nội

Tiếng Nhật Có 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 7408200408 01/01/2022 01/01/2022 Từ tháng 01/2022 Không xác định
2 Chu Thị Ngọc Lan 29/07/1996 Nữ 168558898 Phụ trách Hành chính nhân sự Cử nhân Quản trị kinh doanh

ĐH Kinh tế quốc dân

Tiếng Anh Có gần 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0122180307 01/06/2022 01/06/2022 Từ tháng 06/2022 Không xác định
3 Trần Thu Hà 16/03/1984 Nữ 001184023532 Phụ trách kế toán, thực hiện nghiệp vụ kế toán theo quy định nhà nước Cử nhân Kế toán

Học viện tài chính, chứng chỉ kế toán trưởng

Tiếng Anh Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0110138497 01/01/2021 01/01/2021 Từ tháng 01/2021 Không xác định
4 Phạm Nguyễn Chung 02/07/1990 Nam 035090006746 Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động Cử nhân điện tự động

ĐH Hàng hải

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3521090198 01/09/2021 01/09/2021 Từ tháng 09/2021 Không xác định
5 Nguyễn Thúy Hồng 14/04/1985 Nữ 001185004285 Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở  nước ngoài, cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm ở Nhật Bản Cử nhân Tiếng Nhật

ĐH Hà Nội

Tiếng Nhật Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0115010604 01/08/2021 01/08/2021 Từ tháng 08/2021 Không xác định
6 Đỗ Thị Thu Quỳnh 13/10/1989 Nữ 026189012287 Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Tiếng Nhật

ĐH Phương Đông

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0111046481 01/07/2022 01/07/2022 Từ tháng 07/2022 Không xác định
7 Lê Thị

Thu Thơm

03/10/1990 Nữ 132069155 Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Xã hội học

ĐH Công Đoàn

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 2520484080 01/12/2021 01/12/2021 Từ tháng 12/2021 Không xác định
8 Lê Vũ

Đức Việt

28/11/1993 Nam 132147668 Quản lý người lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Cử nhân Kinh tế đầu tư

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 2520323226 01/02/2022 01/02/2022 Từ tháng 02/2022 Không xác định
9 Nguyễn Thị Kim Anh 02/09/1991 Nữ 132024622 Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Kinh tế đối ngoại

ĐH Ngoại thương

Tiếng Nhật Có 04 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 2520481802 01/01/2021 01/01/2021 Từ tháng 01/2021 Không xác định
10  

Hoàng Thị Hương

 

15/08/1992 Nữ 001192013768 Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước Cử nhân Quản trị nhân lực

ĐH LĐ và XH

Chứng chỉ tiếng Nhật N3 Có hơn 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0123586638 01/11/2022 01/11/2022 Từ tháng 11/2022 Không xác định
11 Hoàng Thị Hường 14/10/1993 Nữ 035193003830 Quản lý Trung tâm đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Tiếng Nhật

Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia HN

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 Có 06 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3520939358 01/11/2022 01/11/2022 Từ tháng 11/2022 Không xác định
12 Nguyễn Thị Hoa 20/05/1988 Nữ 038188011202 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân công nghệ

ĐH Công nghiệp Hà Nội

Chứng chỉ tiếng Nhật N2, chứng chỉ sư phạm Có 07 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 0115082028 01/10/2022 01/10/2022 Từ tháng 10/2022 Không xác định
13 Nguyễn Thị Trang 23/09/1994 Nữ 034194003015 Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài Cử nhân Điều dưỡng

ĐH Thăng Long

Chứng chỉ tiếng Nhật N3 Có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 3422580046 01/06/2022 01/06/2022 Từ tháng 06/2022 Không xác định

Đối tác của chúng tôi