Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng thi công tấm lợp kim loại – BV1146T

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 3 năm

MS: BV1146T

 • Ngành nghề xin visa: Tấm kim loại xây dựng
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Thi công tấm lợp kim loại

1. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số lượng Tuyển: 2
 • Số TTS cần thi tuyển: 5->6
 • Tuổi: Từ 18 đến 37 tuổi
 • Giới Tính: Nam
 • Trình độ: Trung học phổ thông
 • Tay nghề: lao động phổ thông

2. Yêu cầu khác

 • Có tăng lương 4,000 JPY/lần/năm. Thưởng 2 lần/năm.
 • Lương cơ bản 160,000 JPY, Trợ cấp 15,000 JPY.
 • Yêu cầu người có sức khỏe, có năng lực học tiếng Nhật.
 • Ưu tiên người có nguyện vọng làm việc tại Nhật lâu dài.
 • Không lấy người sợ độ cao.
 • Có lấy người có hình xăm ko lộ.
 • Đơn hàng phỏng vấn trực tiếp.

3. Thông tin khác:

 • Mức Lương: Từ 125,000 JPY đến 130,000 JPY (Đã trừ tiền nhà, thuế, bảo hiểm. Chưa kể làm thêm)
 • Địa điểm: NAGANO
 • Trợ cấp tháng đầu: 60,000 JPY Yên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển trực tiếp
 • Dự kiến thi tuyển: 20/01/2024
 • Dự kiến nhập cảnh: 31/08/2024

4. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến Phòng đối ngoại Nhật + TD

Đối tác của chúng tôi