Tuyển dụng

Tuyển dụng đơn hàng buộc thép – BV762

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG

Thời gian làm việc: 3 năm

MS: BV762

 • Ngành nghề xin visa: Buộc thép
 • Tên và nội dung CV cụ thể: Buộc thép

2. Điều kiện tuyển dụng:

 • Số lượng Tuyển: 1
 • Số TTS cần thi tuyển: 2->3
 • Tuổi: Từ 20 đến 40 tuổi
 • Giới Tính: Nam
 • Trình độ: Trung học phổ thông
 • Tay nghề: Lao động phổ thông

3. Yêu cầu khác

4. Thông tin khác:

 • Mức Lương: Từ 110,000 Yên đến 120,000 Yên (Đã trừ tiền nhà, tiền thuế, bảo hiểm … chưa bảo gồm giờ làm thêm)
 • Địa điểm: IBARAKI
 • Trợ cấp tháng đầu: 50,000 JPY Yên
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển qua skype
 • Dự kiến thi tuyển: 04/04/2023
 • Dự kiến nhập cảnh: 31/10/2023

5. Yêu cầu phối hợp:

STT Công việc Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Tuyển dụng cung cấp FORM + DS Phòng TD + Kế toán
2 Check nguồn (TTS và gia đình TTS) Phòng tuyển dụng + Phòng đối ngoại Nhật
3 Hoàn thiện hồ sơ ngoại, nội (Bao gồm kiểm tra sức khỏe) Phòng TD + Phòng đối ngoại Nhật + Kế toán
4 Gửi Form cho đối tác Nhật Phòng đối ngoại Nhật
5 Ngày thi tuyển dự kiến Phòng đối ngoại Nhật + TD

Đối tác của chúng tôi